Nanzan Aikido Egyesület | Nanzan Aikido Association

Aikido

Az aikido a test segítségével a világegyetem rendjét fejezi ki. Ha a világmindenség rendjét helyesen alkalmazzuk a testre, akkor a technika és az egészség természetes módon bontakozik ki. Ha ezt a rendet helyesen alkalmazzuk a mindennapi életben, akkor a nevelés, a munka és a személyiség természetes módon fog fejlődni. Ha a világegyetem rendjét helyesen alkalmazzuk a társadalomban, akkor a közösségi harmónia, saját magunk és a többiek közötti kapcsolat természetes módon fejlődik majd ki. Ekkor az emberiség, mint egyetlen nagy család fog hozzá, hogy újjáépítse a világot, amelynek harmóniája napjainkban gondoktól terhes.
(Nobuyoshi Tamura)

Az aikido a tradicionális japán harcművészetek egyik modern megnyilvánulása, amely az alapító Morihei Ueshiba (1883-1969) harcművészeti tanulmányainak, filozófiájának és hitének szintéziseként jött létre.

Ueshiba MoriheiAz aikido technikáira a körkörös mozgásban testet öltő szabadság és ösztönösség jellemző. Az aikido gyakorlója a támadó ellenfelet egyensúlyi helyzetéből kibillentve, támadásának energiáját elvezetve és visszafordítva hatástalanítja a támadást, miközben megpróbálja elkerülni, hogy sérülést okozzon a támadónak.  A technikák az ellenfél dobásából, földre kíséréséből és rögzítéséből, ízületi feszítésekből állnak, melyeket nemtől és kortól függetlenül bárki gyakorolhat, hiszen végrehajtásukhoz nem szükséges jelentős fizikai erő.

Az aikido gyakorlás célja az elme és a test fejlesztése, a világegyetem természetének megismerése. Nem azon kell igyekezni, hogy diadalmaskodjunk az ellenfelünk felett, hanem hogy összhangba kerüljünk vele és így kioltsuk a diszharmóniát, amit a támadó szándék hozott létre. Morihei Ueshiba mester szerint, a budo igazi szellemisége nem egyeztethető össze a versengés és a győzni akarás világával, ahol a nyers erő dominál, és a minden áron való győzelem az egyedüli cél. A budo szellemisége az emberi lény szellemi és testi tökélesedésére való törekvése által valósítható meg, folyamatos edzés és gyakorlás révén. Meggyőződése szerint a budónak csak ilyen értelemben lehet létjogosultsága a modern világban, és ha ez a minőség létezni fog, akkor a budo minden egyedi kultúra vagy kor felett fog állni.

Ueshiba Morihei

Az aikido az egész világ számára van. Sose gyakorold öncélúan, mindig csak a másik emberért.
(Morihei Ueshiba)