Nanzan Aikido Egyesület | Nanzan Aikido Association

PécsMa interjú a gyermekcsoportról Niklai Norberttel – 2013.

Az alábbiakban, a PécsMa internetes portálon megjelent “Szelíd harcművészet” cikkhez, Niklai Norberttel készült interjú teljes szövege olvasható:

Kiknek, milyen habitusú gyerekeknek ajánlott az aikido, mennyi idős kortól kezdhető, mikortól lehet intézményesített keretek között tanulni ezt a sportágat?

Az aikido gyakorlását nem tudom habitushoz kötni, hiszen minden gyermek más. Az izgő-mozgó lurkók lenyugszanak picit, a félénkebbek önbizalma növekszik, így mindenkinek csak ajánlani tudom.

A tapasztalatunk az, hogy nagyjából 7 éves korukra érnek meg a gyermekek testileg és szellemileg arra, hogy elkezdjék a rendszeres edzéseket a gyermek csoportunkban.

Mivé válhat az, aki kora gyerekkorában elkezd aikidozni?

Ha valaki hétéves korában elkezd aikidózni és kitartóan gyakorol, akkor középiskolás korában már fekete öves lehet, ami ebben a korban ma még nagyon ritka Magyarországon. Felnőttkorára valószínűleg jó mozgáskultúrájú, magabiztos ember lesz, aki jól kezeli a konfliktusokat.

Milyen képességeket, részképességeket fejleszt a sportág?

Az aikido tradicionális alapokra épül, így nagy hangsúlyt fektetünk a helyes viselkedésre a tatamin. Ebből következik, hogy idővel fegyelmezettebbek lesznek a gyerekek, önuralmat, türelmet tanulnak. Az összetett mozgások megértéséhez koncentrálniuk kell fontos részletekre, közben javul a figyelem.

Az új mozdulatok, formák, technikák elsajátítása során fejlődik a koordinációjuk, javul a tartásuk, a mozgáskultúrájuk. Gyakorlataink fejlesztik a hajlékonyságot és rugalmasságot.

A páros gyakorlatok során fejlődik az együttműködés készsége, a sikerélmények erősítik az önbizalmat.

Hogyan épül fel az aikido, mint mozgásforma, az edzések, a mozgássorozatok tanítása?

Az aikidóban a mozdulatok általában körkörösek, ahol a lényeg a támadás energiájának elvezetése és felhasználása a technika végrehajtására. Az aikido technikák dobásokból és leszorításokból állnak, s mivel önmagukban támadásra nem használhatók, különösen alkalmasak arra, hogy gyerekeknek tanítsuk.

A foglalkozások során megismertetjük a gyermekekkel – a korosztályukra jellemző szellemi és testi adottságaik figyelembe vételével – az aikido harcművészet alapjait.

Először megtanítjuk a gyermekeknek a dojo etikett legfontosabb elemeit, azaz, hogyan kell viselkedni az edzéseken. Ez után következnek az alapállások, alaplépések, majd az egyik legfontosabb terület, a gurulások és tompítások, ahol a gyermekek megtanulják megvédeni a testüket az esések okozta sérülésektől.

Ahogy fejlődnek és egyre magabiztosabbak lesznek az esések, gurulások, úgy építjük fel az első páros gyakorlatokat, ahol már egyszerűbb technikákat hajtanak végre támadó-védekező szerepkörökben.

Gyerekekről lévén szó, a játék sem maradhat ki az edzésprogramból.

Életkor, vagy tudásszint alapján osztják fel a gyerekeket különböző csoportokra?

Gyakorlattól függ. Jelenleg a gyermek csoportban hat és fél évestől, tizenhárom éves korig gyakorolnak gyermekek. Van, hogy egy adott gyakorlat megköveteli, hogy hasonló fizikumúak alkossanak párt, ilyenkor az életkor dominál, de jóval gyakoribb a kezdő-haladó bontás.

Rugalmasan tudjuk kezelni a különböző szituációkat, ugyanis az edzéseket két magas fokozatú mester tartja. Ez nem véletlen, az utánpótlás nevelésre kiemelt hangsúlyt helyezünk: a gyermek foglalkozásokat az Egyesület technikai vezetője, Niklai Norbert (4. dan) és Varga Zoltán (3. dan) tartják.

Hányféle csoport működik, hogyan, mikor lehet csatlakozni, hol, hány helyen találhatnak csoportokat az érdeklődő szülők?

A Nanzan Aikido Egyesületben jelenleg két csoportunk működik. A gyermek csoportba várjuk a 7-13 éves lányokat és fiúkat. A 14-99 éves hölgyek és urak pedig a felnőtt csoportunkba jelentkezhetnek. Mindkét csoportba folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Bármelyik edzésünket meg lehet tekinteni, és a gyakorlást is bármikor el lehet kezdeni. Az első két edzésünk ingyenes, ezzel is arra szeretnénk sarkallni mindenkit, hogy bátran próbálja ki az aikidót.

Foglalkozásainkat a Bánki Donát Úti Iskola tornatermében tartjuk kedden és csütörtökön. A gyermek edzések 17-18 óráig tartanak, a 14 évnél idősebbek pedig18-20 óráig gyakorolnak.

Egyesületünkben hét fekete öves aikidoka gyakorol, mely garanciát jelent arra, hogy mindig megfelelő képességű ember segíti a kezdők munkáját.

Hogyan változott az elmúlt években a népszerűsége ennek a sportágnak?

Az érdeklődők már nem a „misztikumot”, hanem a természetes, harmonikus mozgást nevezik meg, ha megkérdezem, miért épp az aikidót választották. Véleményem szerint ez a magasabb szintű oktatásnak köszönhető.

Míg a felnőtt érdeklődők száma nagyjából állandó és egyre több gyermek jelentkezik, addig a középiskolás korosztály sajnos egyre kisebb számban képviselteti magát.

A lányok esetében az aikido lehetővé teszi, hogy egy esetleges támadás esetén megvédjék magukat?

Az első hétköznapokban alkalmazott technika minden bizonnyal az lesz, hogy az aikidoka egy véletlen esésnél nem sérül meg, mert ösztönösen alkalmazza valamelyik gurulást, vagy tompítást.

Az aikido gyakorlatok alapvetően önvédelmi jellegűek. Mivel a technikák végrehajtása során az ellenfél támadásának erejét használjuk fel, a védekezőnek nincs szüksége komoly fizikumra, vagy testi erőre.

Ahhoz viszont, hogy az aikido technikákat valaki magabiztosan alkalmazni tudja, sokévi gyakorlásra van szükség. Ez utóbbi általában igaz minden más harcművészetre is, a néhány hónapos önvédelmi tanfolyamok legtöbbször csak hamis biztonságérzetet nyújtanak.

S bár lehet, hogy felnőttként az aikidót legtöbben önvédelmi célzattal kezdjük el, később észrevesszük, hogy már rég nem az a cél. Magát a harcművészetet és a mögötte álló filozófiát tanulmányozzuk, gyakoroljuk, éljük meg egyfajta életmódként, ahol a cél nem az ellenfél, hanem önmagunk legyőzése.

A szülőktől milyen áldozatokat (akár anyagi és időbeli) követel, ha gyermekét aikidozni taníttatja?

A két mozijegy áránál kevesebbe kerülő havi tagdíjon kívül a gyerekeknek – a kezdő felnőttekhez hasonlóan – eleinte nincs szükségük másra, mint egy melegítőnadrágra, egy fehér pólóra és egy papucsra (közlekedéshez az öltözőből a teremig). Később (egy-három hónap után), ha már biztos, hogy hosszabb távon szeretne gyakorolni a gyermek, meg lehet vásárolni a fehér edzőruhát. Ennek új ára átlagosan 5.500-8000 Ft között mozog a gyermek magasságától függően.